آدما :)| ویکی پدیا فارسی

آدما :)

آدما عجیبن،خیلی زیاد :) 

همه دنبال اینن که تنها نباشن و خب طبیعت انسان که میل به برقراری ارتباط داره با هم سناش،فامیل،آشنا یا...

مثلا ی وختایی هس دلت میگیره میگی،من هیشکی رو ندارم بگم بهش من تنهام من بدبختم،من الم من بلم...

بعد با یکی آشنا میشی شبیه خودت یا حالا ی وجه تشابه و پیدا میکنی با خودت میگی خپ اول من بگم دلم گرفته حالم خوب نیس که نمیشه،این که به من نزدیک نیس که...

میگذره خوب میشی باهاش؛خیلی خوب،ولی اون موقع دیگه دلت نمیاد وقتی حالت خوب نیس بهش بگی،دیگه به خودت اجازه نمیدی حال خوبشو به خاطر حال بدت خراب کنی....

و بازم تو تنهایی :)